Outsourcing IT

Outsourcing personalny – dlaczego opłaca się zwłaszcza w IT?

Dodano: 04-09-2020 / Eximo Project


Każdy przedsiębiorca, który stawia na rozwój swojego biznesu, musi na pewnym etapie zadać sobie istotne pytanie: zwiększyć zatrudnienie w obszarze IT czy zlecić część obowiązków na zewnątrz? Przed podjęciem decyzji warto wiedzieć, jakie możliwości w zakresie rozwiązań informatycznych oferuje outsourcing personalny. W większości przypadków może się to okazać rozwiązaniem równie wygodnym, co powierzenie kwestii rozliczeniowych biurom rachunkowym.

Wraz z coraz bardziej postępującą informatyzacją działalności przedsiębiorstw, rosną również koszty rozwoju i utrzymania IT. Aby zapobiegać wydatkom z tym związanym, a jednocześnie płynnie zarządzać bieżącymi projektami, coraz więcej firm decyduje się zlecać zadania na zewnątrz.

Model ten, zwany outsourcingiem personalnym, pozwala powierzyć określone obowiązki wyspecjalizowanym dostawcom, którzy dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i zapleczem technicznym. Dzięki temu są w stanie w efektywny sposób odciążyć przedsiębiorstwo na wielu polach, które dla firmy mogłyby okazać się kosztowne i czasochłonne.

Jakie zadania można zlecić w formie outsourcingu IT?

Istnieje wiele powodów, dla których firmy decydują się na outsourcing personalny w zakresie IT. Najczęściej wynika to z możliwości lepszej kontroli kosztów operacyjnych oraz dostępu do znacznie lepszych możliwości, rozumianych zarówno jako specjalizacja zewnętrznych usługodawców, jak i zaplecze techniczne. Często także istotnym powodem jest dystrybucja ryzyka wraz z firmą partnerską, szczególnie gdy przedsiębiorca podejmuje się wdrożenia dużych, innowacyjnych projektów.

Zakres powierzenia zadań jest zazwyczaj jasno sprecyzowany na początku współpracy – do najczęściej delegowanych w tym modelu zadań należą:

  • administrowanie siecią i serwerami
  • budowanie stron internetowych i aplikacji
  • tworzenie infrastruktury sieciowej

Współpraca może jednak opierać się również na bardziej doraźnych rozwiązaniach, takich jak usuwanie awarii, dokonywanie niezbędnych aktualizacji oraz szeroko pojęte doradztwo IT.

Można zatem mówić o outsourcingu całościowym, w którym wszystkie zadania z obszaru IT zleca się na zewnątrz, lub częściowym, najczęściej stanowiącym wsparcie dla już istniejącego w firmie zespołu IT. Zakres umowy z dostawą tego typu usług precyzuje również ramy czasowe współpracy – może to być wsparcie okresowe lub stałe, polegające np. na zapewnianiu zaplecza technicznego.

 Korzyści płynące z outsourcingu IT

Do najczęściej wymienianych zalet tego rodzaju współpracy należą:

  • Wysokie kompetencje dostawcy usług – outsourcing IT oznacza powierzenie projektów w ręce profesjonalistów, będących często ekspertami w wąskich dziedzinach, którzy mogą pochwalić się nie tylko odpowiednią certyfikacją, ale również dużym doświadczeniem w wielu branżach oraz zorientowaniem na bieżące trendy
  • Oszczędność kosztów związanych z zatrudnieniem własnego działu IT – pracodawca może znacznie zredukować koszt pracownika oraz koszty związane z procesami zatrudnienia, szczególnie jeśli zdecyduje się na outsourcing całościowy
  • Dostęp do zaawansowanych technologii – ze względu na swoją specjalizację, dostawcy usług outsourcingowych zapewniają zaplecze technologiczno-informatyczne najwyższej klasy, dzięki czemu zmniejsza się konieczność ponoszenia kosztów na dodatkowy sprzęt po stronie przedsiębiorcy
  • Elastyczność – firma może skupić się na rozwoju kluczowych projektów, mając jednocześnie pewność, że zaplecze IT będzie dostosowane do warunków zmieniającej się rzeczywistości

Co więcej, dzięki zastosowaniu outsourcingu, pracodawca może zredukować wydatki związane chociażby z kosztowną certyfikacją własnych specjalistów lub utrzymać dział IT jedynie w niezbędnym zakresie. Uzyskane w ten sposób oszczędności przekładają się na bardziej stabilne warunki zatrudnienia w firmie, chroniąc zwykłych pracowników przed wahaniami popytu, a tym samym umożliwiając im nawiązanie długofalowych relacji z pracodawcą.

Outsourcing onsite i offsite

Decydując się na współpracę w modelu outsourcingowym, warto wybrać takiego usługodawcę, który będzie specjalizował się w najbardziej pożądanych przez nas dziedzinach. To jednak nie jedyny istotny aspekt – należy również rozważyć, gdzie zlokalizowany jest usługodawca.

W tym kontekście rozróżnia się 2 modele outsourcingu personalnego:

  • onsite (znany również pod pojęciem nearshore)
  • offsite (offshore)

Jeszcze do niedawna częściej stosowany był model offsite, który polega na zlecaniu usług podmiotom zlokalizowanym w znacznych odległościach od siedziby firmy. Jego popularność wynikała z szybkiego rozwoju i dużej specjalizacji podmiotów zlokalizowanych w takich krajach jak USA czy Azja. Model ten zapewniał również bardziej konkurencyjne ceny.

W ostatnich latach można jednak zauważyć znaczny wzrost kwalifikacji w obszarach IT w rejonie Europy Środkowej. Polska należy obecnie do krajów, które mogą poszczycić się jednymi z najlepszych i najbardziej wyspecjalizowanych ekspertów informatycznych, co przekłada się na coraz częstsze korzystanie firm z modelu onsite, czyli outsourcingu lokalnego. Gwarantuje on również sprawniejszą komunikację i mniejsze ryzyko uzależnienia od międzynarodowej sytuacji gospodarczej.

Zadania warto powierzyć najlepszym

Pamiętaj, że wybór wyspecjalizowanego usługodawcy IT jest jednocześnie wyborem partnera biznesowego. Warto zdecydować się na zaufany i stabilny zespół z doświadczonym sztabem specjalistów, dla których wykonywanie zleconych zadań będzie stanowiło także wizję wspólnego budowania projektów, a tym samym pomagało firmie sprawniej się rozwijać.

Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie współpracy od mniejszych zleceń i stopniowe zwiększanie jej zakresu. Tworzone w ten sposób zaufanie przełoży się na coraz większe zaangażowanie obu stron i usprawni działanie firmy także w dłuższej perspektywie.